Ośrodek Formacyjno - Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Skowronek

 

Zaliczki wpłacone na poczet rezerwowanych pobytów będą:

- zwracane do 180 dni w przypadku rezygnacji z rezerwacji,

- przesuwane na inny wybrany przez kuracjusza termin w przypadku 

zmiany terminu rezerwacji

 

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu można dokonywać rezerwacji

na pobyty z rehabilitacją w roku 2020.

Dodatkowe informacje będą udzielane telefonicnie od poniedziałku do piątku w godinach 9:00-17:00

pod nr tel.: 77 439 1332, 77 409 27 57, 501 124 520